Bezpieczne ferie w Chorzowie


Nad bezpieczeństwem podczas ferii w Chorzowie nieustannie czuwają policjanci, organizujący zajęcia dla najmłodszych, podczas których wskazują oni dzieciom prawidłowe zachowania podczas zimowego wypoczynku. Akcja nosi tytuł „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Ostatnie spotkanie policjantów z dziećmi miało miejsce na półkoloniach w Uniwersytecie Rozwoju.


Spotkania z dziećmi


W ramach spotkań edukacyjnych, policjanci przypomnieli dzieciom, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, nawet, gdy jest silny mróz. Wskazali również konieczność informowania rodziców czy opiekunów o tym, gdzie dzieci zamierzają się bawić podczas ferii i z kim będą spędzać czas. Omowiony został dekalog narciarza, przygotowany przez Międzynarodową Federację Narciarską. Dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat ogłoszony został konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny dekalog”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał cenne materiały edukacyjne.